Наследствени болести при човека


Мутационна изменчивост е причина за появата на редица наследствени болести и аномалии. Някои от тях са предизвикани от промяна в броя или структурата на хромозомите и може да се определи по кариотипа на болните...
 

Ревматоиден артрит


Автоимунно заболяване, което причинява хронично възпаление на ставите. Може също да причини възпаление на тъканите около ставата, както и на други органи...
 

Спин


Спин е хронично вирусно заболяване, при което се уврежда клетъчния имунитет и се развиват тежки инфекции и ракови заболявания, водещи до смърт....
 

Социална медициннаи обществено здраве


Интегративна дисциплина, занимаваща се със здравето и болестта като функция на това как, кога и защо болестта се разпространява в дадена популация във времето
 

Първа долекарска помощ


Презентация с подробно описание на видовете травми и начини на третирането им...
 

Патоанатомия


Патологията е учение за болестните прояви, за болестно променените функции и анатомична структура в организма. Включително и знанията за причините за предпазването и за лечението на болестите...
 

Здравословно хранене


Много от болестите могат да бъдат избегнати, ако обръщаме достатъчно внимание на здравето си и храните, които поглъщаме....
 

Здравно възпитание и здравословен начин на живот


Здравето е основната жизнена потребност на човека, но в съвременната епоха тази потребност придобива облика на рязко нарастваща ценност както от медицинска, така и от социална, икономическа, етическа, правна, политическа и международна гледна точка ....
 

Лична хигиена


Лична хигиена. Здравословен начин на живот. Хигиена на отделните органи и системи. ХДЮВ. Герохигиена...
 

Молекулни болести


Молекулните болести са резултат от генни мутации. Те могат да засегнат регулаторни или структурни гени. Ако е мутирал регулаторен ген, структурните гени, които са под негов контрол, не функционират и съответният белтък не се синтезира изобщо...

Избрани критерии за търсене

Медицина
Презентации
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Университети

Медицински университет (116) Тракийски университет (101) Медицински университ ... (96) Медицински университет (64) Медицински университет (34) Русенски университет ... (26) СУ "Св. Климент Охри ... (23) Югозападен университ ... (19) ПУ "Паисий Хилендарски" (17) Медицински колеж Пло ... (17) НСА "Васил Левски" (14) Медицински колеж към ... (11) МУ - София, филиал В ... (9) МУ Пловдив (9) Педагогически колеж  ... (8) МУ Варна (8) Медицински колеж - г ... (8) Шуменски университет ... (6) (6) МУ софия (6) МУ (5) Университет по храни ... (5) УНСС (5) Бургаски университет ... (5) Филиал - Хасково към ... (4) медицински (4) Икономически универс ... (4) Медицински колеж (4) Аграрен университет (4) Медицински колеж към ... (4) Национална Спортна А ... (4) ЮЗУ "Неофит Рилски" (3) МК "Йорданка Филарет ... (3) Лесотехнически униве ... (3) Софийски Университет ... (2) Ангел Кънчев (2) Университет "Проф.д- ... (2) Шуменски университет (2) Великотърновски унив ... (2) НБУ (2) Химикотехнологичен и ... (2) Софийски университет (2) Академия на МВР (2) Колеж- Сливен (1) ЛТУ (1) колеж София (1) Американски универси ... (1) ВСУ "Черноризец Храбър" (1) UNSS (1) мед.академия (1) Медицински унивеситет (1) ТУ -Ст.Загора ФТТ Ямбол (1) vfu (1) ШУ "Епископ Констант ... (1) Нов български универ ... (1) ВИНС (1) университет за нацио ... (1) Университет "Проф. д ... (1) Технически университет (1) НВУ "Васил Левски" (1) Технически университет (1) ИУ Варна (1) Международен колеж п ... (1) c (1) ХТМУ (1) Колеж по Туризъм към ИУ (1) АМВР (1) Национална спортна а ... (1) Филиал на ПУ "Паисий ... (1) Технически университет (1) Военна академия "Г.  ... (1) НВУ (1) ЮЗУ (1) Колеж по мениджмънт, ... (1) ПУ "П.Хилендарски" (1) NSA (1) Частен професионален ... (1)
още университети...

По Специалности

Медицинска сестра (128) Медицина (103) Ветеринарна медицина (33) Акушерка (33) Кинезитерапия (26) Фармация (16) Здравен мениджмънт (15) Рехабилитатор (14) Медицински сестри (11) Социални дейности (11) Дентална медицина (11) Биология (8) Управление на здравн ... (8) Психология (6) Социална педагогика (5) Туризъм (5) Рентгенов лаборант (5) Здравен инспектор (4) социален работник (4) Стоматология (3) Обществено здраве и  ... (3) икономика и бизнес (3) Инспектор по обществ ... (3) НУПИТ (3) ПУПЧЕ (3) Управление на здравн ... (3) Медицински рехабилит ... (3) Мед. сестра (3) Химия (3) инспектор по общ.здраве (3) Животновъдство (2) Аграрна икономика (2) медицинска рехабилит ... (2) Медицинска биолоия (2) Здравни грижи (2) Медицински лаборант (2) Начална училищна пед ... (2) Химично инженерство (2) Публична администрация (2) ПУНУП (2) Медицински лаборанти (2) Ерготерапия (2) medicinska sestra (2) Акушерки (2) Медицинска биология (2) Медицинска рехабилит ... (2) Помощник- фармацевт (2) Мениджмънт (2) Медицинска физика (2) Лекарски асистент (1) лека атлетика (1) Помощник-фармацевт (1) med. sestra (1) Педагогика на обучен ... (1) Публична комуникация (1) ОКОЗ (1) medicinki laborant (1) Здравен мениджмънт (1) Адаптирана физическа ... (1) Зъботхник (1) Логопедия (1) ППООР (1) патология (1) мед. сестри (1) Аграрен туризъм (1) публикацията не е из ... (1) Икономика (1) КТСТА (1) Европеистика (1) Масажист (1) Финанси,счетоводство ... (1) Администрация и упра ... (1) Българска филология (1) РЕАТ (1) Предучилищна педагог ... (1) вм (1) Социалн дейности (1) БЕИ (1) med sestra (1) помощник фармацевт (1) медицицинска сестра (1) Биомениджмънт и усто ... (1) Астрономия (1) Екология (1) Индустриален мениджмънт (1) ТМСТ (1) НРС (1) физиотерапия (1) Начална педагогика (1) Маркетинг (1) Фармакология (1) Технология на фермен ... (1) ТТТ (1) Зооинженерство (1) Биотехнологии (1) Право (1) Стандарти и регламен ... (1) Връзки с обществеността (1) Здравен Мениджмант (1) Агрономство (1)
още специалности...