Наследствени болести при човека


Мутационна изменчивост е причина за появата на редица наследствени болести и аномалии. Някои от тях са предизвикани от промяна в броя или структурата на хромозомите и може да се определи по кариотипа на болните...
 

Ревматоиден артрит


Автоимунно заболяване, което причинява хронично възпаление на ставите. Може също да причини възпаление на тъканите около ставата, както и на други органи...
 

Спин


Спин е хронично вирусно заболяване, при което се уврежда клетъчния имунитет и се развиват тежки инфекции и ракови заболявания, водещи до смърт....
 

Социална медициннаи обществено здраве


Интегративна дисциплина, занимаваща се със здравето и болестта като функция на това как, кога и защо болестта се разпространява в дадена популация във времето
 

Първа долекарска помощ


Презентация с подробно описание на видовете травми и начини на третирането им...
 

Патоанатомия


Патологията е учение за болестните прояви, за болестно променените функции и анатомична структура в организма. Включително и знанията за причините за предпазването и за лечението на болестите...
 

Здравословно хранене


Много от болестите могат да бъдат избегнати, ако обръщаме достатъчно внимание на здравето си и храните, които поглъщаме....
 

Здравно възпитание и здравословен начин на живот


Здравето е основната жизнена потребност на човека, но в съвременната епоха тази потребност придобива облика на рязко нарастваща ценност както от медицинска, така и от социална, икономическа, етическа, правна, политическа и международна гледна точка ....
 

Лична хигиена


Лична хигиена. Здравословен начин на живот. Хигиена на отделните органи и системи. ХДЮВ. Герохигиена...
 

Молекулни болести


Молекулните болести са резултат от генни мутации. Те могат да засегнат регулаторни или структурни гени. Ако е мутирал регулаторен ген, структурните гени, които са под негов контрол, не функционират и съответният белтък не се синтезира изобщо...

Избрани критерии за търсене

Медицина
Презентации
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Университети

Медицински университет (112) Тракийски университет (96) Медицински университ ... (95) Медицински университет (61) Медицински университет (34) Русенски университет ... (25) СУ "Св. Климент Охри ... (22) Югозападен университ ... (19) Медицински колеж Пло ... (17) ПУ "Паисий Хилендарски" (17) НСА "Васил Левски" (13) Медицински колеж към ... (11) МУ - София, филиал В ... (9) Педагогически колеж  ... (8) МУ Пловдив (8) Медицински колеж - г ... (8) МУ Варна (7) Шуменски университет ... (6) (6) МУ (5) МУ софия (5) Бургаски университет ... (5) УНСС (5) Университет по храни ... (5) Аграрен университет (4) Медицински колеж към ... (4) Национална Спортна А ... (4) Филиал - Хасково към ... (4) Икономически универс ... (4) МК "Йорданка Филарет ... (3) ЮЗУ "Неофит Рилски" (3) медицински (3) Медицински колеж (3) Лесотехнически униве ... (2) Ангел Кънчев (2) Софийски Университет ... (2) Шуменски университет (2) Университет "Проф.д- ... (2) Химикотехнологичен и ... (2) Великотърновски унив ... (2) Академия на МВР (2) НБУ (2) Колеж по мениджмънт, ... (1) ПУ "П.Хилендарски" (1) Медицински унивеситет (1) Американски универси ... (1) NSA (1) Частен професионален ... (1) ЛТУ (1) колеж София (1) ВСУ "Черноризец Храбър" (1) ХТМУ (1) Университет "Проф. д ... (1) ТУ -Ст.Загора ФТТ Ямбол (1) UNSS (1) мед.академия (1) Нов български универ ... (1) vfu (1) ШУ "Епископ Констант ... (1) Технически университет (1) ВИНС (1) университет за нацио ... (1) Колеж по Туризъм към ИУ (1) Технически университет (1) Национална спортна а ... (1) ИУ Варна (1) НВУ "Васил Левски" (1) Софийски университет (1) Международен колеж п ... (1) c (1) АМВР (1) Филиал на ПУ "Паисий ... (1) Технически университет (1) Колеж- Сливен (1) Военна академия "Г.  ... (1) ЮЗУ (1)
още университети...

По Специалности

Медицинска сестра (125) Медицина (99) Акушерка (33) Ветеринарна медицина (30) Кинезитерапия (25) Здравен мениджмънт (15) Фармация (14) Рехабилитатор (12) Медицински сестри (11) Дентална медицина (11) Социални дейности (10) Управление на здравн ... (8) Биология (7) Психология (6) Рентгенов лаборант (5) Социална педагогика (5) Туризъм (5) Здравен инспектор (4) социален работник (4) НУПИТ (3) Обществено здраве и  ... (3) икономика и бизнес (3) Инспектор по обществ ... (3) ПУПЧЕ (3) Управление на здравн ... (3) Медицински рехабилит ... (3) Мед. сестра (3) Химия (3) инспектор по общ.здраве (3) Стоматология (3) Аграрна икономика (2) Химично инженерство (2) Начална училищна пед ... (2) Здравни грижи (2) Медицински лаборант (2) Публична администрация (2) Медицински лаборанти (2) Ерготерапия (2) ПУНУП (2) Акушерки (2) medicinska sestra (2) Медицинска биология (2) Медицинска биолоия (2) Медицинска рехабилит ... (2) Помощник- фармацевт (2) Мениджмънт (2) Медицинска физика (2) медицинска рехабилит ... (2) Животновъдство (2) Аграрен туризъм (1) Зъботхник (1) medicinki laborant (1) Здравен мениджмънт (1) Адаптирана физическа ... (1) Масажист (1) публикацията не е из ... (1) Логопедия (1) ППООР (1) патология (1) мед. сестри (1) Българска филология (1) Финанси,счетоводство ... (1) Икономика (1) КТСТА (1) РЕАТ (1) Администрация и упра ... (1) медицицинска сестра (1) Предучилищна педагог ... (1) вм (1) Социалн дейности (1) Биомениджмънт и усто ... (1) БЕИ (1) med sestra (1) помощник фармацевт (1) Астрономия (1) Екология (1) Индустриален мениджмънт (1) ТМСТ (1) НРС (1) Начална педагогика (1) Маркетинг (1) ТТТ (1) Фармакология (1) Технология на фермен ... (1) Стандарти и регламен ... (1) Зооинженерство (1) Биотехнологии (1) Право (1) мхр (1) мед.сестра (1) Връзки с обществеността (1) Здравен Мениджмант (1) Агрономство (1) Екология и опазване  ... (1) ПА (1) Анализ и контрол на  ... (1) Рехабилитация (1) Европеистика (1) лека атлетика (1) Органични химични те ... (1)
още специалности...