Наследствени болести при човека


Мутационна изменчивост е причина за появата на редица наследствени болести и аномалии. Някои от тях са предизвикани от промяна в броя или структурата на хромозомите и може да се определи по кариотипа на болните...
 

Ревматоиден артрит


Автоимунно заболяване, което причинява хронично възпаление на ставите. Може също да причини възпаление на тъканите около ставата, както и на други органи...
 

Спин


Спин е хронично вирусно заболяване, при което се уврежда клетъчния имунитет и се развиват тежки инфекции и ракови заболявания, водещи до смърт....
 

Социална медициннаи обществено здраве


Интегративна дисциплина, занимаваща се със здравето и болестта като функция на това как, кога и защо болестта се разпространява в дадена популация във времето
 

Първа долекарска помощ


Презентация с подробно описание на видовете травми и начини на третирането им...
 

Патоанатомия


Патологията е учение за болестните прояви, за болестно променените функции и анатомична структура в организма. Включително и знанията за причините за предпазването и за лечението на болестите...
 

Здравословно хранене


Много от болестите могат да бъдат избегнати, ако обръщаме достатъчно внимание на здравето си и храните, които поглъщаме....
 

Здравно възпитание и здравословен начин на живот


Здравето е основната жизнена потребност на човека, но в съвременната епоха тази потребност придобива облика на рязко нарастваща ценност както от медицинска, така и от социална, икономическа, етическа, правна, политическа и международна гледна точка ....
 

Лична хигиена


Лична хигиена. Здравословен начин на живот. Хигиена на отделните органи и системи. ХДЮВ. Герохигиена...
 

Молекулни болести


Молекулните болести са резултат от генни мутации. Те могат да засегнат регулаторни или структурни гени. Ако е мутирал регулаторен ген, структурните гени, които са под негов контрол, не функционират и съответният белтък не се синтезира изобщо...

Избрани критерии за търсене

Медицина
Презентации
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Университети

Медицински университет (114) Тракийски университет (98) Медицински университ ... (96) Медицински университет (63) Медицински университет (34) Русенски университет ... (26) СУ "Св. Климент Охри ... (22) Югозападен университ ... (19) ПУ "Паисий Хилендарски" (17) Медицински колеж Пло ... (17) НСА "Васил Левски" (14) Медицински колеж към ... (11) МУ - София, филиал В ... (9) МУ Пловдив (9) МУ Варна (8) Педагогически колеж  ... (8) Медицински колеж - г ... (8) Шуменски университет ... (6) МУ софия (6) (6) МУ (5) Университет по храни ... (5) УНСС (5) Бургаски университет ... (5) Медицински колеж (4) Филиал - Хасково към ... (4) Икономически универс ... (4) Аграрен университет (4) Медицински колеж към ... (4) Национална Спортна А ... (4) медицински (4) ЮЗУ "Неофит Рилски" (3) Лесотехнически униве ... (3) МК "Йорданка Филарет ... (3) Софийски Университет ... (2) Ангел Кънчев (2) Университет "Проф.д- ... (2) Шуменски университет (2) Великотърновски унив ... (2) Софийски университет (2) НБУ (2) Химикотехнологичен и ... (2) Академия на МВР (2) Колеж- Сливен (1) ЛТУ (1) колеж София (1) Американски универси ... (1) ВСУ "Черноризец Храбър" (1) UNSS (1) мед.академия (1) Медицински унивеситет (1) ТУ -Ст.Загора ФТТ Ямбол (1) vfu (1) ШУ "Епископ Констант ... (1) Нов български универ ... (1) ВИНС (1) университет за нацио ... (1) Университет "Проф. д ... (1) Технически университет (1) НВУ "Васил Левски" (1) Технически университет (1) ИУ Варна (1) Международен колеж п ... (1) c (1) НВУ (1) ХТМУ (1) Колеж по Туризъм към ИУ (1) АМВР (1) Национална спортна а ... (1) Филиал на ПУ "Паисий ... (1) Технически университет (1) Военна академия "Г.  ... (1) ЮЗУ (1) Колеж по мениджмънт, ... (1) ПУ "П.Хилендарски" (1) NSA (1) Частен професионален ... (1)
още университети...

По Специалности

Медицинска сестра (128) Медицина (102) Акушерка (33) Ветеринарна медицина (32) Кинезитерапия (26) Фармация (16) Здравен мениджмънт (15) Рехабилитатор (13) Медицински сестри (11) Дентална медицина (11) Социални дейности (10) Управление на здравн ... (8) Биология (7) Психология (6) Туризъм (5) Рентгенов лаборант (5) Социална педагогика (5) Здравен инспектор (4) социален работник (4) Обществено здраве и  ... (3) НУПИТ (3) икономика и бизнес (3) Инспектор по обществ ... (3) ПУПЧЕ (3) Управление на здравн ... (3) Медицински рехабилит ... (3) Мед. сестра (3) Химия (3) инспектор по общ.здраве (3) Стоматология (3) Медицинска биолоия (2) Аграрна икономика (2) Начална училищна пед ... (2) Здравни грижи (2) Химично инженерство (2) Медицински лаборант (2) Публична администрация (2) Медицински лаборанти (2) Ерготерапия (2) ПУНУП (2) medicinska sestra (2) Акушерки (2) Медицинска биология (2) Медицинска рехабилит ... (2) Помощник- фармацевт (2) Мениджмънт (2) Медицинска физика (2) медицинска рехабилит ... (2) Животновъдство (2) Аграрен туризъм (1) Зъботхник (1) medicinki laborant (1) Здравен мениджмънт (1) Адаптирана физическа ... (1) Европеистика (1) Масажист (1) публикацията не е из ... (1) Логопедия (1) ППООР (1) патология (1) мед. сестри (1) Българска филология (1) Финанси,счетоводство ... (1) Икономика (1) КТСТА (1) РЕАТ (1) Администрация и упра ... (1) медицицинска сестра (1) Предучилищна педагог ... (1) вм (1) Социалн дейности (1) Биомениджмънт и усто ... (1) БЕИ (1) med sestra (1) помощник фармацевт (1) Астрономия (1) Екология (1) Индустриален мениджмънт (1) ТМСТ (1) НРС (1) Начална педагогика (1) Маркетинг (1) ТТТ (1) Фармакология (1) Технология на фермен ... (1) Компютърни системи и ... (1) Стандарти и регламен ... (1) Зооинженерство (1) Биотехнологии (1) Право (1) мхр (1) мед.сестра (1) Връзки с обществеността (1) Здравен Мениджмант (1) Агрономство (1) Философия (1) Екология и опазване  ... (1) ПА (1) Анализ и контрол на  ... (1) Рехабилитация (1)
още специалности...