Наследствени болести при човека


Мутационна изменчивост е причина за появата на редица наследствени болести и аномалии. Някои от тях са предизвикани от промяна в броя или структурата на хромозомите и може да се определи по кариотипа на болните...
 

Ревматоиден артрит


Автоимунно заболяване, което причинява хронично възпаление на ставите. Може също да причини възпаление на тъканите около ставата, както и на други органи...
 

Спин


Спин е хронично вирусно заболяване, при което се уврежда клетъчния имунитет и се развиват тежки инфекции и ракови заболявания, водещи до смърт....
 

Социална медициннаи обществено здраве


Интегративна дисциплина, занимаваща се със здравето и болестта като функция на това как, кога и защо болестта се разпространява в дадена популация във времето
 

Първа долекарска помощ


Презентация с подробно описание на видовете травми и начини на третирането им...
 

Патоанатомия


Патологията е учение за болестните прояви, за болестно променените функции и анатомична структура в организма. Включително и знанията за причините за предпазването и за лечението на болестите...
 

Здравословно хранене


Много от болестите могат да бъдат избегнати, ако обръщаме достатъчно внимание на здравето си и храните, които поглъщаме....
 

Здравно възпитание и здравословен начин на живот


Здравето е основната жизнена потребност на човека, но в съвременната епоха тази потребност придобива облика на рязко нарастваща ценност както от медицинска, така и от социална, икономическа, етическа, правна, политическа и международна гледна точка ....
 

Лична хигиена


Лична хигиена. Здравословен начин на живот. Хигиена на отделните органи и системи. ХДЮВ. Герохигиена...
 

Молекулни болести


Молекулните болести са резултат от генни мутации. Те могат да засегнат регулаторни или структурни гени. Ако е мутирал регулаторен ген, структурните гени, които са под негов контрол, не функционират и съответният белтък не се синтезира изобщо...

Избрани критерии за търсене

Медицина
Презентации
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Университети

Медицински университет (112) Тракийски университет (95) Медицински университ ... (95) Медицински университет (61) Медицински университет (34) Русенски университет ... (25) СУ "Св. Климент Охри ... (22) Югозападен университ ... (19) Медицински колеж Пло ... (17) ПУ "Паисий Хилендарски" (16) НСА "Васил Левски" (13) Медицински колеж към ... (10) МУ - София, филиал В ... (9) Педагогически колеж  ... (8) Медицински колеж - г ... (8) МУ Варна (7) МУ Пловдив (7) (6) МУ (5) Шуменски университет ... (5) МУ софия (5) Университет по храни ... (5) Бургаски университет ... (5) УНСС (5) Аграрен университет (4) Медицински колеж към ... (4) Национална Спортна А ... (4) Филиал - Хасково към ... (4) Икономически универс ... (4) Медицински колеж (3) МК "Йорданка Филарет ... (3) ЮЗУ "Неофит Рилски" (3) медицински (3) НБУ (2) Лесотехнически униве ... (2) Ангел Кънчев (2) Софийски Университет ... (2) Шуменски университет (2) Химикотехнологичен и ... (2) Университет "Проф.д- ... (2) Великотърновски унив ... (2) Академия на МВР (2) Колеж- Сливен (1) Военна академия "Г.  ... (1) ХТМУ (1) Медицински унивеситет (1) ЮЗУ (1) Колеж по мениджмънт, ... (1) ПУ "П.Хилендарски" (1) Американски универси ... (1) NSA (1) Частен професионален ... (1) ЛТУ (1) колеж София (1) Университет "Проф. д ... (1) ВСУ "Черноризец Храбър" (1) ТУ -Ст.Загора ФТТ Ямбол (1) UNSS (1) мед.академия (1) Технически университет (1) Нов български универ ... (1) vfu (1) ШУ "Епископ Констант ... (1) ВИНС (1) университет за нацио ... (1) Софийски университет (1) Колеж по Туризъм към ИУ (1) Национална спортна а ... (1) Технически университет (1) ИУ Варна (1) НВУ "Васил Левски" (1) Международен колеж п ... (1) c (1) АМВР (1) Филиал на ПУ "Паисий ... (1) Технически университет (1)
още университети...

По Специалности

Медицинска сестра (124) Медицина (99) Акушерка (33) Ветеринарна медицина (29) Кинезитерапия (25) Здравен мениджмънт (15) Фармация (14) Рехабилитатор (12) Медицински сестри (11) Дентална медицина (11) Социални дейности (10) Управление на здравн ... (8) Биология (7) Психология (6) Рентгенов лаборант (5) Туризъм (5) Социална педагогика (4) Здравен инспектор (4) социален работник (4) Стоматология (3) Обществено здраве и  ... (3) икономика и бизнес (3) Инспектор по обществ ... (3) ПУПЧЕ (3) Управление на здравн ... (3) Медицински рехабилит ... (3) Мед. сестра (3) Химия (3) НУПИТ (3) инспектор по общ.здраве (3) Химично инженерство (2) медицинска рехабилит ... (2) Животновъдство (2) Аграрна икономика (2) Начална училищна пед ... (2) Здравни грижи (2) Медицински лаборант (2) Публична администрация (2) Медицински лаборанти (2) Ерготерапия (2) ПУНУП (2) Акушерки (2) medicinska sestra (2) Медицинска биология (2) Медицинска рехабилит ... (2) Помощник- фармацевт (2) Мениджмънт (2) Медицинска физика (2) med. sestra (1) Педагогика на обучен ... (1) КИС (1) Аграрен туризъм (1) Зъботхник (1) medicinki laborant (1) Здравен мениджмънт (1) Публична комуникация (1) Масажист (1) публикацията не е из ... (1) Логопедия (1) ППООР (1) патология (1) Адаптирана физическа ... (1) Българска филология (1) Финанси,счетоводство ... (1) Икономика (1) мед. сестри (1) РЕАТ (1) КТСТА (1) медицицинска сестра (1) Предучилищна педагог ... (1) вм (1) Администрация и упра ... (1) Биомениджмънт и усто ... (1) БЕИ (1) med sestra (1) Социалн дейности (1) Астрономия (1) Екология (1) Индустриален мениджмънт (1) помощник фармацевт (1) ТМСТ (1) Медицинска биолоия (1) Начална педагогика (1) Маркетинг (1) НРС (1) ТТТ (1) Фармакология (1) Европеистика (1) Стандарти и регламен ... (1) Зооинженерство (1) Биотехнологии (1) Технология на фермен ... (1) мхр (1) мед.сестра (1) Връзки с обществеността (1) Здравен Мениджмант (1) Право (1) Екология и опазване  ... (1) ПА (1) Анализ и контрол на  ... (1)
още специалности...