Обжалване на решенията на медицинската експертиза на работоспособността pro

03 окт 2015
·
18
·
5,697
·
1
·
20.00 лв.

С приетия закон за здравето се направиха промени в производството за обжалване на актовете, постановявани от органите на експертизата на работоспособността...
 

Кампания на Pfizer срещу тютюнопошенето и вредните ефекти от него pro


Пфайзер е световен лидер във фармацевтичната индустрия. Според философията на компанията "Доброто здраве е от жизненоважно значение за всички нас, както и намиране на устойчиви решения на най-неотложните проблеми на здравеопазването...
 

Кампания на Софарма АД срещу тютюнопошенето и вредните ефекти от него pro


За да бъде успешна една ПР кампания, трябва ясно да са дефинирани нейните цели. Те трябва да бъдат реални и изпълними...
 

Социални услуги резидентен тип - преходно, наблюдавано, защитено жилище, ЦНСТ


"Социални услуги - резидентен тип" са форми на социални услуги за задоволяване на ежедневните потребности за ограничен брой лица - не повече от 15, които предоставят възможност за живеене в среда, близка до семейната...
 

Автономност и лична отговорност на пациента в системата на болничната и извънболничната помощ pro


От съществено значение е личната отговорност на пациента за собственото му здраве. Когато човек стане пациент, той не губи правата си...
 

Конфликти в здравеопазването – определение, видове, профилактика, диагностика, решения pro


Конфликтите влияят върху състоянието на дейността и психиката на индивидите, като променят, а понякога и до голяма степен определят нагласите и настроенията им. Те въздействат върху общуването, взаимовръзките и социалния климат в човешките общности...
 

Оценка на орален рисков профил pro

20 окт 2015
·
15
·
2,417
·
11
·
5.00 лв.

Оценка на орален рисков профил в детско-юношеска възраст...
 

Морфологичен строеж на сърце и кръвоносни съдове pro

16 ное 2015
·
12
·
1,936
·
8
·
5.00 лв.

Сърцето е кух, мускулест орган, който чрез ритмични движения движи кръвта в кръвоносните съдове. Разполага се в гръдната кухина в средно средностение...
 

Предварителна обработка на ЕКГ сигнали и диагностика на вътрешнокамерната проводимост pro


Актуалността на разработката се свързва с непрекъснато нарастващия брой и динамичното развитие на сърдечно-съдовите заболявания, които са в основата на повечето смъртни случаи на населението във всички страни в света...

Избрани критерии за търсене

Медицина
Авторски
Ограничаване на резултатите

По Предназначение